Kirkebladet for Brædstrup Sogn

Kirkebladet udkommer 3 gange årligt.

1. april, 1. september og  1. december  uddeles kirkebladet pr. post til alle husstande i sognet.  

Udebliver kirkebladet, bedes man rette henvendelse til Kirkekontoret.Ældre udgaver af Kirkebladet findes i Kirkebladsarkivet.

Gudstjenester

Kirkebil

OBS: Vi har skiftet udbyder af kirkebilskørslen. For bestilling af kirkebil skal der nu ringes til Brædstrup Turistfart v/ Ejner Rasmussen. Kirkebilen bestilles på tlf. 75 75 26 00 eller 21 68 89 03. Man bedes være klar en time før, gudstjenesten begynder.