Kirkebladet for Brædstrup-Tønning-Træden Pastorat


Kirkebladet udkommer 3 gange årligt.


1. april, 1. september og  1. december  uddeles kirkebladet pr. post til alle husstande i sognene.

 

Udebliver kirkebladet, bedes man rette henvendelse til Kirkekontoret.Ældre udgaver af Kirkebladet findes i Kirkebladsarkivet.

Gudstjenester