Kirkegårdstakster 2018

Kirkegårdstaksterne er ens for alle kirkegårde i Horsens Provsti. Efter bestemmelse fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke reguleres taksterne én gang årligt med den procentvise udvikling i forbrugerprisindekset, der offentliggøres af Danmarks Statistik.

 

Klik på billedet for at se Horsens Provstis kirkegårdstakster for 2018.

 

 

Gudstjenester

Kirkebil

OBS: Vi har skiftet udbyder af kirkebilskørslen. For bestilling af kirkebil skal der nu ringes til Brædstrup Turistfart v/ Ejner Rasmussen. Kirkebilen bestilles på tlf. 75 75 26 00 eller 21 68 89 03. Man bedes være klar en time før, gudstjenesten begynder.