De kirkelige handlinger

Udover gudstjenester og højmesser findes en række situationer, hvor du skal anvende kirken.

 

Under de enkelte menupunkter kan du se, hvilke oplysninger du skal bruge i den enkelte situation, og der er link til de attester og formularer, du skal bruge.

 

Har du behov for yderligere hjælp, kan du kontakte kirkekontoret:

 

Kirkegade 11 - 8740 Brædstrup

Tlf. 7575 3724

 

Hos kirkekontoret kan du træffe aftale om dåb, vielse og udstedelse af attester.

Nye selvbetjeningsløsninger på www.borger.dk

Loven om obligatorisk digital selvbetjening

Folketinget har i juni 2013 vedtaget lov nr. 622 af 12. juni 2013 om obligatorisk digital selvbetjening, som træder i kraft den 1. december 2013.

 

De nye løsninger omfatter:

  • Anmodning om begravelse eller ligbrænding
  • Omsorgs- og ansvarserklæring
  • Ansøgning om navngivning
  • Ansøgning om navneændring

 

For borgere, der af en eller anden grund ikke forventes at kunne benytte www.borger.dk med NemID, kan der stadig benyttes papirblanketter. Blanketterne kan printes ud fra siden personregistrering.dk

 

Særligt vedr. navngivning ved dåb

Her er det ikke nødvendigt at bruge den digitale selv betjeningsløsning, ring blot til kirkekontoret 7575 3724 og træf aftale om navngivning ved dåb.

Gudstjenester

Kirkebil

OBS: Vi har skiftet udbyder af kirkebilskørslen. For bestilling af kirkebil skal der nu ringes til Brædstrup Turistfart v/ Ejner Rasmussen. Kirkebilen bestilles på tlf. 75 75 26 00 eller 21 68 89 03. Man bedes være klar en time før, gudstjenesten begynder.