Dåb

Brædstrup kirkes døbefont

Både spædbørn, større børn og voksne kan blive døbt i folkekirken. Enhver, der bliver døbt i folkekirken, bliver derved medlem af den.

Når et barn døbes senest 6 måneder efter fødslen, kan navngivning af barnet ske ved dåb. Børn, der er født i Sønderjylland, skal dog være navngivet ved anmeldelse til personregisteret hos kommunen, før de kan blive døbt.

Når I som forældre ønsker at få jeres barn døbt, skal I henvende jer til kirkekontoret for bl.a. at aftale tidspunktet.

Hvis du som voksen ønsker at blive døbt, skal du ligeledes henvende dig til kirkekontoret eller sognepræsterne.

Dåb finder oftest sted som en del af den almindelige søndagsgudstjeneste (højmesse). 

 

Faddere

Faddere skal være

  • døbt i den kristne tro
  • over konfirmationsalderen

Der skal være mindst to og højst fem faddere til stede ved dåben. Det er tilstrækkeligt med to til stede - øvrige faddere kan være indskrevne in absentia. Den, der bærer barnet ved dåben, anses for fadder. Forældre kan også indskrives som faddere, men i så fald bør der tillige være mindst to yderligere faddere til stede.

Senest 2 uger før dåben skal der på Kirkekontoret eller pr. mail til kordegnen afleveres oplysning om,

  • hvad barnet skal hedde,
  • barnets CPR-nr.,
  • dato for dåben,
  • navn og adresse på faddere og
  • navn og adresse på den, der bærer barnet til dåben.

Listen over godkendte fornavne kan ses på Ankestyrelsens hjemmeside

Gudstjenester

Kirkebil

OBS: Vi har skiftet udbyder af kirkebilskørslen. For bestilling af kirkebil skal der nu ringes til Brædstrup Turistfart v/ Ejner Rasmussen. Kirkebilen bestilles på tlf. 75 75 26 00 eller 21 68 89 03. Man bedes være klar en time før, gudstjenesten begynder.