Dødsfald og begravelse

Ved dødsfald skal nærmeste pårørende eller en bedemand sende en anmodning via www.borger.dk

Det er denne anmodning, kirkebogsføreren og begravelsesmyndigheden bruger til registrering af dødsfaldet, samt til at træffe afgørelse om begravelsen.

Begravelsesmyndigheden skal sikre sig, at jordbegravelse/ligbrænding sker efter afdødes ønske (det skriver anmelderen under på i anmodningen). Er afdøde udmeldt af folkekirken betyder det, at vedkommende samtidig har frabedt sig en folkekirkepræsts medvirken til afskeden.

Direkte link til anmeldelse af dødsfald findes HER.

Kirkelig begravelse

Kirkelig begravelse er en begravelseshandling, hvor en præst medvirker. Det vil i langt de fleste tilfælde sige en præst i folkekirken. 

De pårørende henvender sig til den præst, som de gerne vil have til at forestå begravelsen. De kan også henvende sig til kirkekontoret i det sogn, hvor de ønsker, at begravelsen skal foregå, og derigennem få en aftale om hele forløbet. 

Præsten, som er ansvarlig for begravelseshandlingens forløb, vil normalt tilbyde en samtale med de pårørende for at høre deres ønsker til forløbet, herunder valg af salmer og evt. skriftsted. 

Når en præst i folkekirken medvirker, kan begravelseshandlingen enten foregå i kirken eller i et kapel på kirkegården. 

Hvis afdøde skal begraves (jordfæstes), sker jordpåkastelsen normalt, når kisten er sænket i graven.
I fald afdøde skal brændes, sker jordpåkastelsen i kirken eller kapellet, hvor højtideligheden foregår. 

Ikke medlem

Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, ses det som udtryk for, at afdøde ikke ønskede en præsts medvirken. Vedkommende kan således ikke få en kirkelig begravelse, men kan blive begravet eller bisat fra et kapel.

Taksten for brug af kirken i forbindelse med kirkelige handlinger for ikke-medlemmer af folkekirken , er kr. 4.151,- 

Taksten er baseret på beregninger af de faktiske udgifter.

Gudstjenester

Kirkebil

OBS: Vi har skiftet udbyder af kirkebilskørslen. For bestilling af kirkebil skal der nu ringes til Brædstrup Turistfart v/ Ejner Rasmussen. Kirkebilen bestilles på tlf. 75 75 26 00 eller 21 68 89 03. Man bedes være klar en time før, gudstjenesten begynder.