Faderskab

Forældre, som ikke er gift, og som sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for deres barn, skal udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring. Den digitale anmeldelse skal udfyldes inden 14 dage efter barnets fødsel. Indenfor denne frist er erklæringen afgivet rettidigt. Er erklæringen ikke modtaget indenfor fristen, informeres statsforvaltningen om et barn uden far.

Bor I ikke sammen, sker registreringen der, hvor moderen bor.

Omsorgs- og ansvarserklæringen kan ikke sagsbehandles af kirkekontoret i følgende tilfælde:
• hvis moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift (uden at være separeret) med en anden mand, eller
• hvis en eller begge forældre er under 18 år eller under værgemål.
I disse situationer skal faderskabssagen i stedet behandles af statsforvaltningen. Kirkekontoret kan videresende en indleveret Omsorgs- og ansvarserklæring.

Omsorgs- og ansvarserklæring kan også afgives for statsforvaltningen før barnets fødsel. Faderskabet kan herefter på dette grundlag registreres i forbindelse med barnets fødsel.

Hvis I ikke ønsker fælles forældremyndighed, skal I ikke udfylde en omsorg- og ansvarserklæring.

For at lave en digital anmeldelse skal begge forældre benytte deres NemId.
Her kan du læse mere om NemId.
Er det ikke muligt for begge forældre at få NemId kan I henvende jer på kirkekontoret for at blive vejledt yderligere.

 

Sådan fastslås faderskabet

Hvis I er gift med hinanden, bliver faderskabet automatisk registreret, når I anmelder barnets fødsel. 

Hvis I ikke er gift med hinanden og sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I, via www.borger.dk, sende en omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets fødsel. Faderskabet bliver derved fastslået, og I får fælles forældremyndighed. 

Statsforvaltningen rejser en faderskabssag, hvis den ikke modtager en omsorgs- og ansvarserklæring for et barn uden gifte forældre.

Gudstjenester

Kirkebil

OBS: Vi har skiftet udbyder af kirkebilskørslen. For bestilling af kirkebil skal der nu ringes til Brædstrup Turistfart v/ Ejner Rasmussen. Kirkebilen bestilles på tlf. 75 75 26 00 eller 21 68 89 03. Man bedes være klar en time før, gudstjenesten begynder.