Retsvirkningen af faderskab

Når faderskabet er fastslået, medfører dette bl.a. følgende:

• faderen har forsørgelsespligt over for barnet.
• barnet og faderen har arveret efter hinanden,
• faderen kan få samvær med barnet,
• faderen kan få del i forældremyndigheden,
• barnet kan få faderens efternavn, og
• barnet kan få samme indfødsret som faderen, hvis betingelserne herfor er til stede.

Anerkendelse af faderskabet er bindende. Hvis faderskabet er anerkendt, kan det i almindelighed ikke ændres. Kun i særlige situationer kan sagen blive behandlet igen.

Gudstjenester

Kirkebil

OBS: Vi har skiftet udbyder af kirkebilskørslen. For bestilling af kirkebil skal der nu ringes til Brædstrup Turistfart v/ Ejner Rasmussen. Kirkebilen bestilles på tlf. 75 75 26 00 eller 21 68 89 03. Man bedes være klar en time før, gudstjenesten begynder.