Konfirmation 2016

Brædstrup skole: 8. maj kl. 10:00

Brædstrup skole: 15. maj Pinsedag kl. 10:00

- Fotografering af årets konfirmander kan ske efter hver gudstjeneste af konfirmandernes pårørende eller personer hyrede hertil.

Præsterne opfordrer forældrene til konfirmanderne til at begrænse antallet af fotografer til én pr. konfirmand.

 

- Blå Mandag 2016

Blå Mandag begynder den 21. maj kl. 9:00 med fælles morgen kaffe mm. i Sognehuset.

Alle kirkens konfirmander og et par af deres pårørende er velkomne.

Der kan være ca. 150 mennesker i Sognehuset, derfor kan konfirmanderne ikke tage et ubegrænset antal pårørende med.

 

Kl. 10:00 er der afgang fra Sognehuset til fællesarrangement for konfirmanderne.

 

Gudstjenester

Kirkebil

OBS: Vi har skiftet udbyder af kirkebilskørslen. For bestilling af kirkebil skal der nu ringes til Brædstrup Turistfart v/ Ejner Rasmussen. Kirkebilen bestilles på tlf. 75 75 26 00 eller 21 68 89 03. Man bedes være klar en time før, gudstjenesten begynder.