Dåb/Navngivning

Alle børn i Danmark skal have et navn, inden de fylder seks måneder. Navnet registreres i CPR.

Navngivningen kan ske online, på en blanket og ved dåb i folkekirken eller i et anerkendt trossamfund.
 

Navngivning uden dåb

Hvis I ikke ønsker, at barnet skal døbes, kan I navngive det ved, via www.borger.dk,  at udfylde og indsende blanketten Navngivning. Det skal ske, inden barnet fylder seks måneder. 

Den/de, der har forældremyndigheden, skal underskrive blanketten. Blanketten skal sendes til det sogn, hvor moren bor, også selv om ingen af jer er medlem af folkekirken. 

​Når navngivningen er godkendt og registreret, får I tilsendt en afgørelse fra sognet og et sundhedskort fra regionen. 

Alle skal have et navn

Alle børn skal, inden de fylder seks måneder, have mindst et fornavn og et efternavn. Du kan læse mere om navngivning på Ankestyrelsens Familieretsafdelings hjemmeside, tidligere Familiestyrelsen, og se de aktuelle lister med godkendte navne. 

Barnet kan blive navngivet digitalt eller ved, at I udfylder en navngivningsblanket og sender den til det sogn, hvor I bor. Barnet kan også blive navngivet ved dåb i Folkekirken eller i et anerkendt trossamfund.

Hvis I ikke giver barnet et fornavn inden for seks måneder, kan I få en bøde. Hvis barnet ikke har fået et efternavn inden for samme frist, får det automatisk morens efternavn.

Bemærk, at der findes særlige regler for børn, der er født i Sønderjylland. Læs mere om de særlige regler på Ministeriet for Ligestilling og Kirkes hjemmeside. 

 

 

Gudstjenester

Kirkebil

OBS: Vi har skiftet udbyder af kirkebilskørslen. For bestilling af kirkebil skal der nu ringes til Brædstrup Turistfart v/ Ejner Rasmussen. Kirkebilen bestilles på tlf. 75 75 26 00 eller 21 68 89 03. Man bedes være klar en time før, gudstjenesten begynder.