Vielse

I kan indgå ægteskab ved at lade jer vie i folkekirken. Den ene eller begge skal være medlem af folkekirken.

Det er almindeligt at blive viet i bopælssognet. Kirkelig vielse kan også ske i en anden kirke, hvis I har en særlig tilknytning til denne. 

Særlig tilknytning foreligger altid, hvis man

  • tidligere har haft bopæl i sognet (dette gælder, uanset hvor længe man har boet i sognet),
  • har nære pårørende, der bor i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller børn). 

I ovennævnte tilfælde har man derfor altid ret til at få foretaget en vielse i en anden kirke end den, som man normalt hører til. 

I andre tilfælde er det præsten, der afgør, om man har en særlig tilknytning. Det afhænger her af præstens skøn, om man kan få foretaget vielsen i en kirke uden for det sogn, hvor man bor.

I skal henvende jer til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor I ønsker, at vielsen skal foregå. 

Før vielsen skal I hos bopælskommunen indhente en prøvelsesattest, som dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab.

Læs mere om ægteskabserklæring og prøvelsesattest på borger.dk 


I vil inden vielsen få lejlighed til at deltage i en samtale med præsten for at gennemgå vielsens forløb. I aftaler ligeledes med præsten valg af salmer og evt. valg af musik.

Til vielsen skal (ud over brudeparret og præsten) mindst 2 vidner være til stede.

 

 

Kirkelig velsignelse

Efter en borgerlig vielse kan I få en kirkelig velsignelse ved en præst i folkekirken. En af jer eller begge skal være medlem af folkekirken. 

I skal henvende jer til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor I ønsker, at denne handling skal finde sted.

Kirkelig velsignelse af par, der allerede er viet, foregår i kirken ved en handling, som på mange punkter ligner kirkelig vielse.

 

 

Vielse i vandkanten 20. juni 2020

Drømmer du om at blive gift i naturen?
Så er der mulighed for bryllup i det fri den 20. juni 2020 på Langelinieanlægget i Horsens. 

Folkekirken i Horsens stiller præster, musik, telt i tilfælde af regn og alt det praktiske til rådighed. I skal bare ville sige ja til hinanden i det fri med vandkant og strand omkring jer.

Der vil være mulighed for at blive gift lørdag den 20. juni kl. 10, 11, 12, 13, 14, 15 eller kl. 16. 

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om, hvordan du og din elskede kan blive gift i det fri, kan du kontakt præst Hanne Henriksen på 24 61 09 66 eller hahe@km.dk for bryllupsaftale og evt. spørgsmål.

 

 

Gudstjenester

Kirkebil

OBS: Vi har skiftet udbyder af kirkebilskørslen. For bestilling af kirkebil skal der nu ringes til Brædstrup Turistfart v/ Ejner Rasmussen. Kirkebilen bestilles på tlf. 75 75 26 00 eller 21 68 89 03. Man bedes være klar en time før, gudstjenesten begynder.