Vielse

I kan indgå ægteskab ved at lade jer vie i folkekirken. Den ene eller begge skal være medlem af folkekirken.

Det er almindeligt at blive viet i bopælssognet. Kirkelig vielse kan også ske i en anden kirke, hvis I har en særlig tilknytning til denne. 

Særlig tilknytning foreligger altid, hvis man

  • tidligere har haft bopæl i sognet (dette gælder, uanset hvor længe man har boet i sognet),
  • har nære pårørende, der bor i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller børn). 

I ovennævnte tilfælde har man derfor altid ret til at få foretaget en vielse i en anden kirke end den, som man normalt hører til. 

I andre tilfælde er det præsten, der afgør, om man har en særlig tilknytning. Det afhænger her af præstens skøn, om man kan få foretaget vielsen i en kirke uden for det sogn, hvor man bor.

I skal henvende jer til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor I ønsker, at vielsen skal foregå. 

Før vielsen skal I hos bopælskommunen indhente en prøvelsesattest, som dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab.

Læs mere om ægteskabserklæring og prøvelsesattest på borger.dk 


I vil inden vielsen få lejlighed til at deltage i en samtale med præsten for at gennemgå vielsens forløb. I aftaler ligeledes med præsten valg af salmer og evt. valg af musik.

Til vielsen skal (ud over brudeparret og præsten) mindst 2 vidner være til stede.

 

 

Kirkelig velsignelse

Efter en borgerlig vielse kan I få en kirkelig velsignelse ved en præst i folkekirken. En af jer eller begge skal være medlem af folkekirken. 

I skal henvende jer til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor I ønsker, at denne handling skal finde sted.

Kirkelig velsignelse af par, der allerede er viet, foregår i kirken ved en handling, som på mange punkter ligner kirkelig vielse.

 

 

Gudstjenester

Kirkebil

OBS: Vi har skiftet udbyder af kirkebilskørslen. For bestilling af kirkebil skal der nu ringes til Brædstrup Turistfart v/ Ejner Rasmussen. Kirkebilen bestilles på tlf. 75 75 26 00 eller 21 68 89 03. Man bedes være klar en time før, gudstjenesten begynder.