Korbuen i Brædstrup KirkeBESKRIVELSE AF BRÆDSTRUP KIRKES INVENTAR
Den gamle, smukke romanske granitfont med løver og bladværk stammer fra sognets første kirke. Alterbordet, der som nævnt er muret op af granitkvadre, der også stammer fra denne kirke, bærer et metalkrucifiks, skænket af dommer J. Jensen i 1930, og to lysestager, skænket i 1937. Kalken er fra 1797 og bærer initialerne T.J.F, mens disken er skænket kirken i 1758 af justistråd Emanuel Thygensen og hustru, Mattrup.

Prædikestolen er muret og forsynet med gotiserende træværk. Smukt er det tremastede kirkeskib, koffardifareren "Sixtus", der er bygget af sølvpoppel i 1938-39 af skibsfører P. A. Pedersen, Nordby på Fanø, og skænket kirken af hotelejer Hans Jensen, Brædstrup. Med sådanne kirkeskibe har man symbolsk villet udtrykke, at livet er som en farefuld sejlads, og kirken er skibet, der bærer igennem alle storme.

Over den runde korbue på triumfvæggen findes et freskomaleri, "Julenat", udført af kunstmaleren Johan Vilh. Andersen under medvirken af maleren Hjalmar Westergaard, København. Dette arbejde er bekostet af lærer Georg Kristiansen i 1953.

I 1946 skænkede lærerinde Maren Fog Christensen kirken et ur, der i 1959 blev udvidet med slag og endnu tre urskiver, skænket af Ane og Peter Nielsen, Brædstrup.

 
To verslinjer - af Aakjær og Brorson - kan illustrere, hvordan Brædstrup Kirke i dobbelt forstand hviler på den oprindelige kirkes grund:


" I kirkens kvadre, lagt af brede hænder" - her om de granitsten fra den ældste Ring kirke, der har været anvendt på forskellig vis i alle sognets tre kirker - og


"Den grund, hvorpå jeg bygger, er Kristus og hans død".

Gudstjenester

Kirkebil

OBS: Vi har skiftet udbyder af kirkebilskørslen. For bestilling af kirkebil skal der nu ringes til Brædstrup Turistfart v/ Ejner Rasmussen. Kirkebilen bestilles på tlf. 75 75 26 00 eller 21 68 89 03. Man bedes være klar en time før, gudstjenesten begynder.