Brædstrup Kirkes klokkerKirken har to klokker. Den ældste og mindste er fra Ring Kirke og bærer følgende indskrift:

"RING KIRCES KLOCKE - OMSTÖBT 1758 PAA EIEREN, IUSTITZR:

EMANUEL THYGESEN TIL MATTRUP OG FRUE: MARGRETE LENTZ DERIS BEKOSTNING, C: KÖNIG ME FECIT (latin = C. König skabte mig.)


I forbindelse med ophængningen i Brædstrup Kirke blev denne klokke afstemt efter den nye, så de klinger sammen. Den nye klokke er skænket af befolkningen i Brædstrup som fredsgave i 1945 og bærer øverst indskriften:


"FRED 5.5.1945. DE SMITHSKE STØBERIER I AALBORG GJORDE MIG I FREDSÅRET 1945".


Forneden findes to indskrifter:

"KIRKEKLOKKE! MELLEM ÆDLE MALME; MAGELØS ER FOR MIT HJERTE DU" og


"IMMER DET DAGES DOG PAANY; HVOR HJERTERNE MORGEN VENTE".

Gudstjenester

Kirkebil

OBS: Vi har skiftet udbyder af kirkebilskørslen. For bestilling af kirkebil skal der nu ringes til Brædstrup Turistfart v/ Ejner Rasmussen. Kirkebilen bestilles på tlf. 75 75 26 00 eller 21 68 89 03. Man bedes være klar en time før, gudstjenesten begynder.